Notesy A6 - bez okładki


Nakład / Ilość

Cena brutto [zł]

25 stron

Cena brutto [zł]

50 stron

Cena brutto [zł]

100 stron

50 126,26 142,25 173,0
100 154,55 175,30 248,03
200 211,13 273,86 398,09
300 268,94 361,0 565,37
400 325,52 450,75 731,97
500 382,1  554,73  914,62
600 438,68  652,15 1079,69
700 495,26  748,20  1263,70
800 572,32  845,62  1428,76
900 634,58  960,63  1612,77
1000 696,79  1056,69  1777,84
1100 759,03  1154,10  1964,55
1200  822,62  1250,17 2132,32
1300  884,86  1366,53 2319,04
1400 947,1  1462,59 2486,81
1500 1009,34  1560,00 2673,52
1600 1091,87  1656,07 2841,30
1700 1154,10  1772,43 3028,01
1800 1216,35  1868,49 3195,78
1900 1278,58  1965,90  3382,5
2000 1340,82 2061,97  3551,62
2500 1673,66 2590,99  4428,36
3000 1986,20 3099,72  5324,05
3500 2317,68 3609,80  6200,79
4000 2649,17  4119,88  7097,83
4500  2965,77 4628,61  7974,58